Voor leerkrachten

De wereld van energie is een initiatief van Eneco Groep.
Vragen, of opmerkingen naar aanleiding van het materiaal?
Neem contact op met Eneco Groep via: educatie@eneco.com

Het uitgangspunt voor deze energielessen is dat we op weg zijn naar een wereld waarin we 100% duurzame energie gebruiken. Dat is de toekomst voor de leerlingen in de klas!
En niet pas in 2050, want de laatste onderzoeken laten zien dat de aarde sneller opwarmt en dat de negatieve effecten zoals wateroverlast en droogte nog heftiger op ons afkomen.
In dit lesmateriaal is de boodschap dan ook: volledig duurzame energie in 2035.

  • Voor wie: Groep 3-8
  • Onderwerp: (Duurzame) energie
  • Tijd: 1-2 lesuren tot meerdaags project
  • Bevat opdracht voor ontwerpend & onderzoekend leren.

Het digitale materiaal biedt voldoende houvast om zonder voorbereiding te behandelen.

Snel aan de start

Voor een gedegen voorbereiding en de nodige achtergrondinformatie is het echter aan te raden de handleiding goed door te nemen en bij de hand te houden tijdens de les. 

Meer lesmateriaal

Meer lesmateriaal van Eneco vindt u op: www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/sponsoring/ 

Achtergrondinformatie

Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) warmt de aarde nóg sneller op dan we al dachten. Als we te lang wachten met ingrijpen, gaat dat ernstige gevolgen hebben voor ecosystemen, planten, dieren en mensen. Die uitdaging, waar we met de hele planeet voor staan, is groter dan veel mensen zich realiseren.

Daarom vindt Eneco dat de elektriciteitssector in ontwikkelde landen al in 2035 ‘netto nul’ uitstoot moet bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5ºC. Samen met de klanten wil Eneco al in 2035 klimaatneutraal zijn. Lees meer over het hoe en waarom van het ‘One Planet Plan’.
www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/one-planet-plan/